Uitvoeren van de verplichte RI&E - Loondesk

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is verplicht voor vrijwel alle werkgevers in Nederland. Dit is vastgelegd in de Arbowet. De RI&E is een essentieel instrument om de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de werkplek te waarborgen. Ondernemingen met medewerkers moeten niet alleen een RI&E hebben, maar deze ook actueel houden. Aangezien de RI&E verplicht is, zijn een paar belangrijke aandachtspunten bij het uitvoeren hiervan.

 • Volledigheid
  Het is van essentieel belang dat de RI&E verplicht om alle risico’s binnen de organisatie te identificeren, van fysieke gevaren zoals machines en chemicaliën tot psychosociale factoren zoals werkdruk en stress. Een onvolledige RI&E kan leiden tot over het hoofd geziene risico’s.
 • Grondigheid
  De RI&E is niet voor niks verplicht. De beoordeling van risico’s moet grondig en gedetailleerd zijn. Dit betekent dat elk risico zorgvuldig moet worden onderzocht, inclusief de mogelijke gevolgen en de kans op voorkomen. Dit helpt bij het vaststellen van prioriteiten en het nemen van effectieve maatregelen om boetes en schadeclaims te voorkomen.
 • Betrokkenheid van medewerkers
  Medewerkers zijn vaak degenen die als eerste te maken krijgen met risico’s op de werkvloer. Het betrekken van medewerkers bij het RI&E-proces is cruciaal. Ze hebben waardevolle inzichten en kunnen helpen bij het identificeren van risico’s.
 • Deskundigheid
  Het uitvoeren van een RI&E vereist enige kennis en expertise, vooral als het gaat om het inschatten van risico’s en het ontwikkelen van effectieve maatregelen. Het kan nuttig zijn om samen te werken met een specialist op dit gebied, zoals Loondesk, om ervoor te zorgen dat de RI&E correct wordt uitgevoerd.
 • Up-to-Date houden
  Een RI&E is verplicht en zeker geen eenmalige taak. Het moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om rekening te houden met veranderingen in de organisatie, nieuwe technologieën, wetgeving of andere factoren die van invloed kunnen zijn op de arbeidsomstandigheden.
 • Communicatie
  Zodra de RI&E is voltooid en het plan van aanpak is opgesteld, is het van groot belang om de resultaten en maatregelen te communiceren met medewerkers. Ook dit onderdeel van de RI&E is verplicht. Zorg ervoor dat zij begrijpen wat er wordt gedaan om hun veiligheid en gezondheid te waarborgen.
 • Betrokkenheid van het management
  Het management moet volledig betrokken zijn bij het RI&E-proces. Ze moeten de uitkomsten serieus nemen en de benodigde middelen en steun bieden om de aanbevolen maatregelen te implementeren.
 • Bewustwording en training
  Zorg ervoor dat medewerkers voldoende bewust zijn van de risico’s en train hen in veilige werkwijzen en het gebruik van beschermingsmiddelen.

Hoe maak je een verplicht RI&E plan?

Het opstellen van een verplicht RI&E plan van aanpak vereist aandacht voor detail en betrokkenheid van medewerkers. Er zijn enkele stappen die hierin altijd dienen terug te komen.

 • Identificeer risico’s: Evalueer de geïdentificeerde risico’s vanuit de RI&E en bepaal welke het dringendst moeten worden aangepakt.
 • Stel prioriteiten: Rangschik de risico’s op basis van hun ernst en de kans op voorkomen.
 • Ontwikkel maatregelen: Bedenk en documenteer welke maatregelen je wilt nemen om de risico’s te verminderen of te elimineren.
 • Wijs verantwoordelijkheden Toe: Wijs verantwoordelijkheden toe aan medewerkers of teams voor het uitvoeren van de maatregelen.
 • Bepaal tijdslijnen: Stel duidelijke tijdslijnen vast voor de uitvoering van de maatregelen.
 • Monitor voortgang: Houd de voortgang van het plan nauwlettend in de gaten en pas het aan indien nodig.
 • Betrek medewerkers: Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van het plan van aanpak en dat ze betrokken zijn bij het uitvoeren van maatregelen.
 • Houd de RI&E actueel: Zorg ervoor dat de RI&E regelmatig wordt herzien en bijgewerkt om veranderingen in de organisatie en nieuwe risico’s aan te pakken.

Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak. Bij Loondesk begrijpen we dat het opstellen van een RI&E en een bijbehorend plan van aanpak complex kan zijn. We staan klaar om te begeleiden en te ondersteunen bij elke stap van dit proces, zodat je aan je wettelijke verplichtingen kunt voldoen en een veilige werkomgeving kunt creëren. Loondesk kan naast je begeleiden bij de RI&E ook een preventiemedewerker inwerken en ondersteunen in dit proces.

Reviews

Dit zeggen onze klanten

Als specialisten in salarisadministratie en contractverwerking zijn wij werkzaam voor grote en kleine ondernemers door heel Nederland. Van MKB tot grote horeca en retailformules ervaren nu de voordelen van de salarisadministratie bij ons. Maar niet alleen ondernemers kiezen voor het uitbesteden van hun salarisadministratie aan Loondesk. Steeds meer administratiekantoren kiezen voor onze online salarisadministratie. Vanwege een simpel goed werkend systeem met vakkundige mensen.

“Loonadministratie deden we er altijd als een dienstverlening ‘bij’. Toen Loondesk in beeld kwam ontdekten we dat er veel zorgen bij ons weggenomen konden worden, waarbij de continuïteit erg gewaarborgd wordt.”

Joyce Kleijngeld Eigenaresse, Administratiekantoor Kleijngeld

“Ons contactpersoon is super aardig en behulpzaam. Het portaal van Loondesk is overzichtelijk en alles rondom de medewerkers en administratie is makkelijk te vinden. Daarnaast is er tegenwoordig een extra beveiliging om erin te komen, heel fijn!”

Filiz Onal-Guzel Human Resources, Afbouw Renovatie Groep Best

Actueel

15 februari 2024
Videopodcast deel 6: personeelshandboek

  Een personeelshandboek is essentieel voor een goed functionerende organisatie. Het is meer dan een set regels, het fungeert als leidraad voor heldere communicatie en […]

Veelgestelde vragen

De gemiddelde kosten voor de loonadministratie variëren van 5 tot 12,50 euro per loonstrook. Die verschillen in prijzen voor salarisadministratie komen door de aanvullende dienstverlening die wordt geleverd. Loondesk biedt net als andere kantoren een vaste prijs per loonstrook. Loondesk hanteert een scherp tarief per loonstrook op basis van staffel. Hoe meer werknemers je in dienst hebt, hoe meer loonstroken, des te lager de kosten voor loonadministratie per werknemer.


Lees meer

In Nederland bestaan specifieke regels over de bewaarplicht van de loonadministratie. Het is dan wel van belang dat je weet hoe lang je die loonadministratie moet bewaren. Iedere ondernemer in Nederland heeft een bewaarplicht van 7 jaar voor de loonadministratie. Ook wel de fiscale bewaarplicht loonadministratie genoemd.


Lees meer

Als je ervoor kiest om jouw loonadministratie uit te besteden, dan kun je dit ook doen bij een zzp’er. Ten opzichte van de zzp salarisadministrateur is een organisatie met meerdere teamleden wellicht aantrekkelijker. Omdat je hierbij alle kennis verzameld hebt. Daarnaast bij het uitvallen van de zzp’er, moet je direct op zoek naar een nieuwe. Bij een organisatie met een team is dit risico voor jou als klant een stuk kleiner. Omdat er hierbij meerdere teamleden zijn waar je op terug kunt vallen. Het grootste verschil tussen een ZZP salarisadministrateur en een bedrijf als Loondesk is wellicht de prijs.


Lees meer
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 7 reviews
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 7 reviews